FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTIONตู้ดูดควันไอสารเคมี ตู้ดูดไอกรด


ตู้ดูดควันไอสารเคมี ตู้ดูดควัน (Fume Hood)

ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ในห้องปฏิบัติการเคมีถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้นที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันอันตรายให้กับบุคลากรในห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับสารเคมีและสารอันตราย ดังนั้นการเลือกใช้ ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อให้สามารถออกแบบและเลือกตู้ดูดควันไอสารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการทำงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานได้ ข้อมูลและประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนเลือกใช้ ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ประกอบด้วย

1. สารเคมีที่ใช้
2. ความเป็นพิษของสารเคมี
3. มีสารที่เป็นรังสีหรือไม่
4. ตัวทำละลาย
5. อุณหภูมิ
6. สาระเบิด
7. สารไวไฟ
8. อื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตูดิโอ สเปซ จำกัด
โทรศัพท์ : (+66) 034 440126-7 ,  (+66) 062 5936116
ฝ่ายบริการก่อน/หลังการขาย : (+66) 034 440126   FAX : (+66) 034 440127 
สายด่วน : (+66) 081 9394501, (+66) 098 2519354
อีเมล์ :  center@studiospacelab.com ; studiospace-lab@hotmail.com

 

Tag : ตู้ดูดควันไอสารเคมี

 

ที่มา : แอดมิน

22-06-2017

 

Studio Space Co.,Ltd - ผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ดูดควันไอสารเคมี เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง และ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง