FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTIONตู้ดูดควันไอสารเคมี ตู้ดูดควัน


ตู้ดูดควันไอสารเคมี ตู้ดูดควัน เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องแลป ห้องปฏิบัติการในปัจจุบัน และต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของห้องปฏิบัติการที่เราใช้ ดังนี้

1. สารเคมีที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ (chemical attack)
2. ความเป็ฯพิษและอันตรายของสารเคมี (chemical toxicity)
3. สารรังสีที่ใช้ในการทำงาน (radioactive contamination)
4. ตัวทำละลายที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ ( solvent attack)
5. อุณหภูมิที่ใช้ในการทำงาน (thermal stress)
6. การดูดซึมหรือดูดซับของสารอันตรายที่ใช้ในการทำงาน (adsorption and absorption of hazardous substances)
7. สารระเบิดหรือปฏิกิริยาที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดในขณะปฏิบัติงาน (explosions)
8. สารไวไฟหรือปฏิกิริยาหรือการทำงานที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขณะการทำงาน (fire)
9. สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการหรือลักษณะงานที่เป็น เช่นมีการสั่นสะเทือน (vibration)สูง

 

Tag : ตู้ดูดควันไอสารเคมี

 

ที่มา : แอดมิน

01-06-2017

 

Studio Space Co.,Ltd - ผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ดูดควันไอสารเคมี เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง และ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง