FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTIONการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาเสร็จสิ้นลงแล้ว


การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาเสร็จสิ้นลงแล้ว ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าพรรครัฐบาลจะได้ ชัยชนะอย่างถล่มทลาย

 

การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคูหาต่างๆ ปิดหีบลงในเย็นวันนี้ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าพรรคประชาชนกัมพูชาหรือซีพีพี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีจะได้ชัยชนะอย่างถล่มทลาย หลังพรรคฝ่ายค้านถูกยุบและไม่ได้ลงเลือกตั้ง เป็นการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ออกไปอีก หลังครองอำนาจมานานถึง 33 ปี
 
โฆษกคณะกรรมาธิการการเลือกตั้งแห่งชาติกัมพูชาแถลงก่อนปิดหีบสองชั่วโมงว่า มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่าร้อยละ 70 มากกว่าตัวเลขเมื่อปี 2556ที่มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ ร้อยละ 69 ทั้งนี้พรรคซีพีพีชนะการเลือกตั้งทุกครั้งมาตั้งแต่ปี 2541.

 

Tag : ตู้ดูดควันไอสารเคมี

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

30-07-2018

 

Studio Space Co.,Ltd - ผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ดูดควันไอสารเคมี เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง และ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง