FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTIONจีนไม่พอใจร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหมของสหรัฐ


จีนไม่พอใจร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหมของสหรัฐที่มีแผนควบคุมอิทธิพลจีนและเสริมความเข้มแข็งแก่ไต้หวัน

 

นายเกิง ฉวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน โจมตีร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหมสหรัฐ โดยกล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะสร้างความเสียหายแก่ความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐ และบ่อนทำลายความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบระหว่างจีนกับไต้หวัน
 
รัฐสภาสหรัฐเตรียมที่จะผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหมปี 2562 ซึ่งมีบทบัญญัติให้ควบคุมอิทธิพลจีนในเอเชีย และให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐมีบทบาทเชิงรุกในการเสริมความเข้มแข็งของไต้หวัน และห้ามจีนเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง “ริมแพค” โดยถาวร จนกว่าจะยุติกิจกรรมทางการทหารในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ โดยจีนเรียกร้องให้สหรัฐแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวในทันที

 

Tag : ตู้ดูดควันไอสารเคมี

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

26-07-2018

 

Studio Space Co.,Ltd - ผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ดูดควันไอสารเคมี เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง และ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง