FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTION



รัสเซียยับยั้งมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ


รัสเซียยับยั้งมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จะให้สืบสวนการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย

 

รัสเซียใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ร่างมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอสซี.เมื่อวานนี้ ที่จะให้มีการสืบสวนการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย หลังมีการกล่าวหาว่ามีการใช้อาวุธก๊าซพิษโจมตีเมืองดูมาของซีเรีย
 
นับเป็นครั้งที่ 12 ที่รัสเซียใช้สิทธิวีโต้ในยูเอ็นเอสซี.เพื่อยับยั้งการดำเนินการแก่ซีเรียที่เป็นพันธมิตรของรัสเซีย ส่วนมติของรัสเซียไม่ผ่านการลงมติเห็นชอบในยูเอ็นเอสซี.เพราะคะแนนเสียงไม่เพียงพอ และถูกกล่าวหาว่า เป็นร่างมติที่ปกป้องรัฐบาลซีเรียเพราะไม่มีเนื้อหาให้มีการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดในการใช้อาวุธเคมี นายวาซิลี เนเบนเซีย เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำยูเอ็นเอสซี. กล่าวหาสหรัฐว่ากำลังใช้มติของยูเอ็นเอสซี.เป็นบริบทในการสร้างความชอบธรรมให้กับการเล่นงานซีเรีย พร้อมอ้างว่ารัสเซียวีโต้เพื่อปกป้องนิติธรรม สันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ

 

Tag : ตู้ดูดควันไอสารเคมี

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

11-04-2018

 

Studio Space Co.,Ltd - ผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ดูดควันไอสารเคมี เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง และ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง