FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTIONเกาหลีใต้ส่งร่างทหารอาสาสมัครจีนที่เสียชีวิต


เกาหลีใต้ส่งร่างทหารอาสาสมัครจีนที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลีกลับประเทศ

 

เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีน เข้ารับร่างผู้เสียชีวิตของอดีตทหารจากจีน 20 ร่าง ในสำนักงานของกองทัพเกาหลีใต้ เพื่อรับร่างพวกเขากลับบ้านเกิด หลังจากพวกเขาเสียชีวิตในสงครามเกาหลีมานานหลายสิบปี
 
โครงกระดูกของทหารจีนจำนวนมากในสุสานชั่วคราวในเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ ได้รับการบรรจุลงกล่องเพื่อระบุตัวตนก่อนจะถูกส่งกลับจีนในวันพุธนี้ นับเป็นการส่งร่างทหารจีนที่เสียชีวิตกลับประจำปีครั้งที่ 5 ตามข้อตกลงในปี 2556 ที่ส่งร่างทหารจีนที่เสียชีวิตกลับบ้านเกิดแล้วกว่า 596 ร่าง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตร ทหารจีนเหล่านี้เสียชีวิตในสงครามเกาหลี ที่จีนส่งกองกำลังอาสาสมัครหลายล้านคนเข้าช่วยเหลือเกาหลีเหนือ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในสงครามเกาหลี จากการประเมินยอดทหารอาสาสมัครของจีนที่เสียชีวิตในสงครามอยู่ที่ประมาณ 4 แสนนาย

 

Tag : ตู้ดูดควันไอสารเคมี

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

27-03-2018

 

Studio Space Co.,Ltd - ผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ดูดควันไอสารเคมี เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง และ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง