FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTIONหิมะตกหนักทำให้ต้องปิดโรงเรียนหลายแห่ง


หิมะตกหนักทำให้ต้องปิดโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน

 

กระทรวงศึกษาธิการสเปนแถลงว่า หิมะตกหนักทำให้โรงเรียนหลายแห่งในเขตปกครองตนเองแคสทิล แอนด์ ลีออน ระงับการเรียนการสอนวานนี้
 
นักเรียน 13,727 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของจำนวนนักเรียนในเขตปกครองตนเองดังกล่าวต้องหยุดเรียน เมืองที่ได้รับผลกระทบหนักสุดได้แก่ เซโกเวีย ซึ่งมีนักเรียน 10,321 คน หรือราวร้อยละ 45 ของนักเรียนในเซโกเวียทั้งหมด ต้องอยู่แต่ภายในบ้านวานนี้ นอกจากนี้พายุหิมะยังส่งผลกระทบต่อการจราจรและเป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนด้วย โดยในบางเมืองมีหิมะตกปกคลุมทางหลวงสายต่างๆ ทำให้การจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่คาดว่าหิมะตกหนักมาจากทางตะวันกของประเทศ ทำให้ 17 จังหวัดต้องประกาศเตือนภัยจากหิมะ กระแสลมแรง และอุณหภูมิลดต่ำระดับสีเหลือง

 

Tag : ตู้ดูดควันไอสารเคมี

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

10-01-2018

 

Studio Space Co.,Ltd - ผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ดูดควันไอสารเคมี เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง และ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง