FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTION


ข่าวสาร/ความรู้

 
• การเลือกใช้ตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood) ระบบบำบัด (Exhaust System) และชุดบำบัดไอสารเคมี (Fume Scrubber) ที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood) ในห้องปฏิบัติการเคมีถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้นที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันอันตรายให้กับบุคคลในห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับสารเคมีและสารอันตราย ดังนั้นการเลือกใช้ตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood) ...

• ข้อปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ
ข้อปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ 
-การเตรียมสารเคมีพวกกรด ด่าง หรือสารระเหย ควรทำในตู้ดูดควัน 
-เทกรดลงน้ำ ห้ามเทน้ำลงกรด ...

• การออกแบบจัดสร้างห้องปฏิบัติการ
การออกแบบจัดสร้างห้องปฏิบัติการ (Lab Room) จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆที่มีผลกระทบต่อการจัดสร้างห้องปฏิบัติการ เช่น สถานที่ตั้ง พื้นที่ วัสดุพื้นผิว ป้ายสัญลักษณ์ ประตู หน้าต่าง และทางสัญจรมาก่อนเป็นอย่างดี เพื่อให้การจัดสร้างห้องปฏิบัติการเกิดความสะดวก และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ...

• เคมีกับความปลอดภัย ตอนที่ 1
อุบัติเหตุเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิด ความเสียหายตามมามากมาย บางครั้งเป้นความเสียหายร้ายแรงถึงเสียชีวิต อาคารบ้านเรือนพังทลาย สุญเสียเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย นอกจากนี้แล้ว ...

• การพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย
บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาตามโครงการวิจัยการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ คือ เพื่อพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย และเพื่อการศึกษาและค้นหาแนวทางการขยายผลการสร้างความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ...