FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTION


เกี่ยวกับเรา

 

ข้อมูลบริษัท / ธุรกิจ
         บริษัทสตูดิโอ สเปซ จำกัด ก่อตั้งบริษัทโดยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์มากว่า 15 ปี โดยบริษัทดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1.การให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (Laboratory Furniture) หรือเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง (Lab Furniture) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Studio Lab” ได้แก่
1.1 โต๊ะปฏิบัติการกลางและโต๊ะปฏิบัติการติดผนังทั้งที่มีอ่างน้ำและไม่มีอ่างน้ำ (Island Bench & Wall Bench with and without sinks) 
1.2 ตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood) 
1.3 ตู้บำบัดไอสารเคมี (Fume Scrubber) 
1.4 ตู้เก็บสารเคมี (Safety Cabinets) 
1.5 โต๊ะวางเครื่องชั่ง (Balance Table or Balance Bench) 
1.6 ชั้นวางของและชั้นวางอุปกรณ์ (Storage Shelves) 
1.7 วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accessories & Fittings) ได้แก่

1.7.1 อ่างล้างตาและล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency Shower & Eye wash) 
1.7.2 ก๊อกน้ำ (Water Faucets), ก๊อกน้ำกลั่น (Distilled Water Faucets), ก๊อกแก๊สประเภทต่าง ๆ (Gas Taps) 
1.7.3 อ่างและที่แขวนหลอดแก้ว (Sinks & Pegboard) 
1.7.4 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการ 
2.การผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่น ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Studio” ได้แก่
2.1 เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและที่อยู่อาศัย (Office & Residential Furniture) 
2.2 เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว (Kitchen Furniture) 
2.3 เฟอร์นิเจอร์โรงเรียนและสถาบันการศึกษา (School & Education Furniture) 
2.4 เฟอร์นิเจอร์ในโรงพยาบาล (Hospital Furniture) 
2.5 อื่น ๆ 
3.การให้บริการตรวจเช็ค ซ่อม บำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี ตู้กำจัดไอกรดสารเคมี ฯลฯ
4.การให้บริการอย่างครบวงจร เช่น การออกแบบอาคารและห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์, ปรับปรุง, ควบคุมงาน และติดตั้งงานระบบต่างๆ ในอาคารหรือห้องปฏิบัติการ, งานตกแต่งภายในที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารห้องปฏิบัติการทุกประเภท

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรทั้งในด้านของการผลิตและการให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานสากลในราคาที่สมเหตุสมผล.

ระบบคุณภาพ

• การบริหารจัดการ 
บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์จากบริษัทชั้นนำต่างๆ มานานกว่า 15 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานที่มีความสามารถ และความชำนาญงานเป็นอย่างดี ทั้งทีมงานที่ปรึกษา ทีมงานนักออกแบบ ทีมงานฝ่ายวิศวกร สถาปนิก นักเคมี ทีมงานผลิตและติดตั้ง ทีมงานฝ่ายขายและบริการที่มีประสบการณ์

• การตลาด
บริษัทฯ มุ่งเน้นลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในทุกระดับ โดยการติดต่อลูกค้าโดยตรง

• การออกแบบ 
บริษัทฯ เน้นการออกแบบที่ดี ได้มาตรฐานสากลและทันสมัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน โดยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานอ้างอิง BS3202 และตู้ดูดควันไอกรดสารเคมีตามมาตรฐานอ้างอิง BS14175 และชุดกำจัดไอกรดสารเคมีตามมาตรฐานอ้างอิง BS5295 

• การผลิต
บริษัทฯ เน้นผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อและตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและออกแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ขั้นตอนการผลิตและการควบคุมที่พิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สูงด้วยคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน 

• การติดตั้ง 
บริษัทฯ มีการวางแผนในเรื่องของการออกแบบงานระบบ UTILYTY ร่วมกับงานก่อสร้างในการประสานงานที่หน้างานให้เกิดความถูกต้องร่วมกันกับทีมงานในทุกๆส่วนของการทำงานให้เกิดความถูกต้องโดยการผลิตและการติดตั้งให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานด้วยทีมงานติดตั้งที่มีคุณภาพและความชำนาญงาน โดยเน้นการส่งมอบที่ปราณีตและที่ตรงเวลา

• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความคงทนของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สร้างรูปแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ดีสอดคล้องกับการใช้งานอย่างเหมาะสมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่แตกต่าง ทันสมัยและเกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดแก่ลูกค้า

• การบริการ 
บริษัทฯ เน้นและให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในบริษัท โดยบริษัทมีทีมงานด้านการบริการก่อนและหลังการขาย ที่มีประสบการณ์และชำนาญงานคอยให้บริการและแนะนำลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 062 5936116