FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTION


ตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood)

การเลือกใช้ ตู้ดูดควันไอสารเคมี ระบบบำบัด (Exhausting System) และ ชุดบำบัดควันสารเคมี, บำบัดไอสารเคมี (Fume Scrubber) ที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ที่ดีต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก
ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ในห้องปฏิบัติการเคมีถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้นที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันอันตรายให้กับบุคลากรในห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับสารเคมีและสารอันตราย ดังนั้นการเลือกใช้ ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อให้สามารถออกแบบและเลือกตู้ดูดควันไอสารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการทำงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานได้ ข้อมูลและประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนเลือกใช้ ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ประกอบด้วย
1. สารเคมีที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ (chemical attack)
2. ความเป็ฯพิษและอันตรายของสารเคมี (chemical toxicity)
3. สารรังสีที่ใช้ในการทำงาน (radioactive contamination)
4. ตัวทำละลายที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ ( solvent attack)
5. อุณหภูมิที่ใช้ในการทำงาน (thermal stress)
6. การดูดซึมหรือดูดซับของสารอันตรายที่ใช้ในการทำงาน (adsorption and absorption of hazardous substances)
7. สารระเบิดหรือปฏิกิริยาที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดในขณะปฏิบัติงาน (explosions)
8. สารไวไฟหรือปฏิกิริยาหรือการทำงานที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขณะการทำงาน (fire)
9. สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการหรือลักษณะงานที่เป็น เช่นมีการสั่นสะเทือน (vibration)สูง
 

ตู้ดูดควันไอสารเคมีของเราออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน BS 14175 

- วัสดุภายใน : โพลีโพรไพลีน (PP), ไฟเบอร์กลาส, สแตนเลสสตีล, Compact Laminate เป็นต้น 

- วัสดุภายนอก : โพลีโพรไพลีน (PP), เหล็กเคลือบอีพ๊อกซี่, สแตนเลสสตีล เป็นต้น 

- วัสดุท่อ : พีวีซี, ไฟเบอร์กลาส, สแตนเลสสตีล เป็นต้น 

- ขนาด (มม.) : W1200 / 1500 /1800 / 2000 / อื่น ๆ ตามความต้องการ x D900-950 x H2350 mm. 

 

บริษัท สตูดิโอ สเปซ จำกัด จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง ตู้ดูดควันไอสารเคมี และ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย